werkstress verminderen

Werkstress verminderen? Verbied bereikbaarheid buiten werktijd!

Stress is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Er zou daarom meer aandacht moeten worden besteed aan het voorkomen van stressgerelateerde klachten. En een van die manieren om stress te voorkomen is het verbieden van bereikbaarheid buiten werktijd. Door steeds in je privéleven geconfronteerd te worden met zakelijke e-mails en belletjes is de kans op gezondheidsproblemen groot.

De hele maand januari heeft bij KPMF in het teken van gezond werken gestaan. Een heel belangrijk onderdeel daarvan is de werkstress die ontstaat door het niet los kunnen laten van werkgerelateerde activiteiten. Door de smartphone en het overal bereikbaar willen zijn voor vrienden, zijn we ongewenst ook overal bereikbaar voor collega’s en opdrachtgevers. Een zorgwekkend probleem, waar KPMF deze week graag aandacht aan besteedt.

Zakelijke mail

Dat werkgevers of collega’s in de avonden of weekenden nog even doorwerken, betekent niet dat dit voor iedereen geldt. Het gevoel om direct te moeten reageren op e-mails is niet goed. Iedereen moet zelf kunnen bepalen of hij of zij buiten werktijd nog even zijn of haar zakelijke e-mail controleert. Dit moet zeker geen verplichting zijn vanuit het bedrijf.

Ook als het geen verplichting is hebben werknemers vaak het gevoel dat het wel van ze wordt verwacht. Aan werkgevers dus de taak om duidelijk aan te geven dat dit geen verwachting is en buiten werktijd het privéleven prioriteit heeft.

Gesprekken met werknemers

Iedere werknemer heeft andere behoeftes. Als werkgever of manager de taak om in de gaten te houden hoe bereikbaar iedereen buiten werktijd is en in hoeverre dit als belastend wordt ervaren door werknemers. Heeft u het idee dat mensen te veel werken? Voer een gesprek met ze! Vraag of ze hun werk als te zwaar ervaren en of ze zich verplicht voelen om op alle mails en op elk moment te reageren. Al vindt er elke week een gesprek plaats, als dat helpt om stress en overwerken te voorkomen is het zeker de moeite waard.