Bedrijfshulpverlening (BHV)

U wilt toch ook dat bij een ongewenste gebeurtenis waarbij de veiligheid en/of gezondheid van de aanwezigen in gevaar is, er iemand aanwezig is binnen uw organisatie die hulp kan verlenen? Er zijn maar weinig mensen die weten wat er moet gebeuren in bepaalde situaties, terwijl deze levensbedreigend kunnen zijn. Om er zeker van te zijn dat iemand binnen uw organisatie hulp kan verlenen kunt u bij KantoorProfi terecht voor BHV cursussen. Daarnaast bieden wij ook veiligheidsproducten en kunt u bij ons terecht voor een risico inventarisatie, een ontruimings- en BHV-plan en een beeldschermwerkplekscan.

BHV cursussen

In één dag worden opgeleid tot bedrijfshulpverlener? Dat kan met de BHV basiscursus! Op deze dag staan de praktische vaardigheden centraal. De basiscursus is geschikt voor medewerkers die nog geen ervaring hebben met BHV. Medewerkers die de cursus al eens hebben gedaan kunnen na een jaar de BHV herhalingscursus doen om up-to-date te blijven. Naast BHV cursussen biedt KantoorProfi ook opleidingen aan op het gebied van o.a. ontruiming en brandbestrijding.

Risico inventarisatie

Wilt u inzicht in de risico’s binnen uw organisatie? Laat een risico inventarisatie uitvoeren! In het evaluatierapport worden maatregelen opgenomen die getroffen moeten worden om eventuele risico’s te verminderen.

BHV-plan

Het BHV-plan is een document waarin is vastgelegd hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en welke maatregelen er zijn getroffen. Deze maatregelen komen voort uit de risico inventarisatie. Vooral bij complexe en grote organisaties is een schriftelijk BHV-plan van belang.

Ontruimingsplan

Moet een pand worden ontruimd? Dan is het van belang dat er snel en adequaat hulp wordt verleend. Het ontruimingsplan helpt u hierbij. In dit plan staan de procedures die moeten worden uitgevoerd bij de ontruiming. Hierin staat ook wie welke taak uitvoert en wie hierin de leiding heeft en dus het overzicht bewaakt. Ook worden hierin belangrijke mensen, instanties en telefoonnummers vastgelegd en zijn alle verdiepingen in kaart gebracht inclusief relevante informatie zoals nooduitgangen en vluchtwegen.

Beeldschermwerkplekscan

Beelschermwerkplekken moeten ergonomisch zijn. Anders is de kans op lichamelijke klachten erg groot. ‘Ergonomisch’ houdt in dat de werkplek helemaal is in te stellen naar de gebruiker. Wanneer de gebruiker een verkeerde werkhouding aanneemt voor langere tijd is de kans op gezondheidsklachten groot en daardoor de kans op productieverlies of ziekteverzuim ook.

Meer informatie

Voor meer informatie over ons aanbod BHV cursussen, veiligheidsproducten of een van bovengenoemde diensten neemt u contact op via info@kantoorprofi.nl of 085 130 41 25.